نلیسا


ورود هر گونه آشنا ممنوع⚠

‌ #تو آن حـالِ خـوبى کـه میخواهمش ...

دلم می خواهد آرام صدایت کنم:
        " ﺍﻟﻠّﻬُﻤـَّ ـﺎ ﺷـﺎﻫـِﺪَ ُـﻞِّ ﻧـَﺠْـﻮﻯ "   
و   بگویم تو خود آرامشی خدای مهربانم.
 _______________________________________ 
خدای خوبی ها،سلام! 
این روزها بیشتر از گذشته دلتنگت شده ام و برای حرف زدن با تو،مشتاق تر! 
دلم از تلاش های بیهوده و نرسیدن ها خسته شده،دلم یک امید می خواهد، یک حال خوب... یک نشانه بده تا با سر این راه را ادامه دهم،مثلا حتی به افزایش ۱۰۰تایی تراز آزمونم هم، راضیم. 
نشانم بده تلاش هایم بیهوده نیست، به من بگو که صندلی پزشکی این دانشگاه را برایم کنار گذاشتی. 
نمی خواهم مثل سال های قبل، صاحب آرزویی باشم که شیرینیِ تعبیرش برای دیگری است. 
دیشب که مثل ابر بهاری،اشک میریختم با خودم می گفتم نکند باید این آرزو را به گور ببرم و مثلا یک پرستار با آرزوی پزشکی بشوم.
 خودت هم خوب میدانی پزشکی را نه برای پولش میخواهم نه کلاسش و نه چیز های دیگر.... پزشکی را میخواهم چون دوست دارم واسطه ی رحمتت شوم، دوست دارم از علم بی منتهایت اندازه ی قطره ای ناچیز،بدانم.
+این شب ها و روزها، برای دلِ حسرت بارِ منم دعا کنید. 
+تیارا جون یه دنیا ممنونم ازت
نلیسا 🌠🌟 ۰
‏دنیای بی آرزو،
دنیای خوف انگیزی است،
و انسانِ بی آرمان، انسانی حقیر،
بسیار حقیر، و بسیار حقیر...

👤 نادر ابراهیمی
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان