نلیسا


ورود هر گونه آشنا ممنوع⚠

ما را نگاهی از تو تمام است ، اگر کنی ...!

آذر جان، 
دخترک ته تغاری پاییز، 
خوش آمدی:) 
باران کوچه ها را به یُمن آمدنت شست.
 +تیتر از سعدی جان:)
نلیسا 🌠🌟 ۰
‏دنیای بی آرزو،
دنیای خوف انگیزی است،
و انسانِ بی آرمان، انسانی حقیر،
بسیار حقیر، و بسیار حقیر...

👤 نادر ابراهیمی
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان