نلیسا


ورود هر گونه آشنا ممنوع⚠

اگه چیزیو میخوای که نداشتی هیچوقت ، باید کاری رو کنی که نکردی هیچوقت

یادم بمونه:)
نلیسا 🌠🌟 ۰
‏دنیای بی آرزو،
دنیای خوف انگیزی است،
و انسانِ بی آرمان، انسانی حقیر،
بسیار حقیر، و بسیار حقیر...

👤 نادر ابراهیمی
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان