نلیسا


ورود هر گونه آشنا ممنوع⚠

پست ناشناس میذاریم:)

هر چه دل تنگتون میخواهد، بگید ;-)  
اصن چرا منو می خونید؟ 
چجوری با وبم آشنا شدید؟
نلیسا 🌠🌟 ۰
‏دنیای بی آرزو،
دنیای خوف انگیزی است،
و انسانِ بی آرمان، انسانی حقیر،
بسیار حقیر، و بسیار حقیر...

👤 نادر ابراهیمی
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان