نلیسا


ورود هر گونه آشنا ممنوع⚠

بس حلقه زدم بر در و حرفی نشنیدم/ من هیچکسم؟ یا که در این خانه کسی نیست؟

نیازی به شرح آرزو نیست  
خدایا!!  
همان همیشگی... 
                                            حسین محمدی 
________________________________________ 
چه عذابی بالاتر از این؟ خدایا همان همیشگی؟ پس دعاهام؟ خواسته هام؟
 +التماس دعا که حال دلم بدجور بده.
 +تیتر از :بیدل شیرازی
نلیسا 🌠🌟 ۰
‏دنیای بی آرزو،
دنیای خوف انگیزی است،
و انسانِ بی آرمان، انسانی حقیر،
بسیار حقیر، و بسیار حقیر...

👤 نادر ابراهیمی
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان