نلیسا


ورود هر گونه آشنا ممنوع⚠

متشکریم بوهادوز

هوووووورااااااااا....... فعلا که صدرنشین گروه مرگیم دمتون گرم که انقدر با غیرت جنگیدید، بوهادوز جان دم تو هم گرم
نلیسا 🌠🌟 ۰
‏دنیای بی آرزو،
دنیای خوف انگیزی است،
و انسانِ بی آرمان، انسانی حقیر،
بسیار حقیر، و بسیار حقیر...

👤 نادر ابراهیمی
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان