نلیسا


ورود هر گونه آشنا ممنوع⚠

از گلوی من دستاتُ بردار*

بغض لعنتی داره خفم میکنه.... گلوم از شدت جیغ میسوزه و با هر بار سوزش گلوم، قلبم ذوب میشه از درد گلی که گل نشد:( 
خدا!!! حقمون نبودا:((
 *تیتر از آهنگ آهای خبردار همایون شجریان.
نلیسا 🌠🌟 ۰
‏دنیای بی آرزو،
دنیای خوف انگیزی است،
و انسانِ بی آرمان، انسانی حقیر،
بسیار حقیر، و بسیار حقیر...

👤 نادر ابراهیمی
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان