نلیسا


ورود هر گونه آشنا ممنوع⚠

پیشی عاشقتم*__*

دیشب سر شام بودیم که صدای در زدن شنیدیم، حدس زدیم مثل همیشه پیشی دلش تنگ شده و در میزنه که بریم پیشش.
 بعد شام درو باز کردیم تا بهش غذا بدیم و چیزی دیدیم که اینجوری 0_oشدیم. یه موش شکار کرده بود و در میزد که به ما نشونش بده تا ازش تشکر کنیم. میخواست نشون بده چجوری شکارش کرده، موش رو میذاشت یه گوشه بعد میرفت عقب کمین میکرد و میپرید روش. ده دقیقه این کارو کرد بعد موش رو گذاشت دم در و خودش رفت عقب، یکم نازش کردیم و ازش تشکر کردیم، اومد موش رو برداشت و خوردش:))
 دیشب انقدر ذوق کردیم و قربون صدقه اش رفتیم، بهش میگم پیشی یه تار موت می ارزه به صد تا هاپو
 +چرا گربه شما شکارش را برای شما می آورد؟ دست کم چهار نظریه مختلف در مورد این رفتار وجود دارد:
گربه شما هدیه ای به رسم قدردانی و ابراز علاقه اش به شما می دهد.
گربه شما می داند که شما شکارچی ماهری نیستید و می خواهد به شما آموزش دهد.
گربه شکارش را به خانه می آورد جایی که امن است و آنجا غذا می خورد.
گربه به سادگی سعی می کند شما را مطمئن سازد که غذای تازه ای دارید.
نلیسا 🌠🌟 ۰
‏دنیای بی آرزو،
دنیای خوف انگیزی است،
و انسانِ بی آرمان، انسانی حقیر،
بسیار حقیر، و بسیار حقیر...

👤 نادر ابراهیمی
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان