نلیسا


ورود هر گونه آشنا ممنوع⚠

بازگشت دوباره

هووووف...من اومدم دوباره

امروز آزمونم رو بد دادم یعنی نخوندم که بخوام خوب بدم

اما من ناامید نمیشم و با قدرت ادامه میدم.

هیییی خدا....کاشکی توانایی مالیمون در حدی بود که بتونم دانشگاه ازاد پزشکی بخونم اینجوری خیالم راحت بود و استرس دوباره پشت کنکور موندن رو نداشتم

نلیسا 🌠🌟 ۰
‏دنیای بی آرزو،
دنیای خوف انگیزی است،
و انسانِ بی آرمان، انسانی حقیر،
بسیار حقیر، و بسیار حقیر...

👤 نادر ابراهیمی
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان